Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / programy / Marzenna Zawisza - Program autorski kółka plastycznego dla kl. 0 - III X


Autor: Marzenna Zawisza
opublikowano: 2009-01-01 :: 15:54


PROGRAM AUTORSKI

 

 

  

 

 

 

 

 

PROGRAM AUTORSKI

 

 

 kółka plastycznego dla  klas  0 – III

realizowanego w roku szkolnym 2008/2009

 

 

 

 

 

 

„Mały Plastyk”

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Opracowanie         

                                                             mgr  Marzenna  Zawisza

 

 

 

Wstęp

 

 

 

 

Pierwszym obrazem była sylwetka cienia ludzkiego

                                  rzucona przez słońce na ścianę… Nie zawadzi zatrzymać się czasem,

                                aby obserwować p lamy na murach, albo popiół z ogniska, albo błoto,

albo inne podobne rzeczy. Jeśli będziesz w nie patrzył,

znajdziesz tam czarujące pomysły pobudzające umysł do nowych inwencji.

Leonardo da Vinci

 

 

 

 

Program Koła Plastycznego dla uczniów chętnych z klas 0 – III realizowany w Szkole Podstawowej w Krokocicach.

Plastyka w wychowaniu dzieci odgrywa ogromną rolę. Umożliwia im ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Jest dla nich twórczą, dynamiczną aktywnością. Kontakt ze sztuką - zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy - rozwija u dzieci ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu; wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość, pomaga również dzieciom w odkrywaniu swojego „ja”. Wszystko, co jest dla dzieci nowe i ciekawe, oddziałuje na ich zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię, wywołuje także przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia, które mają wpływ na cały organizm dziecka, również na sferę fizjologiczną (np. system nerwowy).

Dzieciom podoba się to, co przynosi im radość, wywołuje miłe wrażenia lub doznania zmysłowe, które pobudzają je emocjonalnie i wiążą uczuciowo z otoczeniem. To z kolei skłania je do podejmowania własnych prób i działań w otaczającej rzeczywistości, do wyrażania siebie - do ekspresji artystycznej. Dlatego tak ważną sprawą jest zapewnienie dzieciom stałego dostępu do sztuki oraz możliwości jak najczęstszego wypowiadania się poprzez twórczość.

Chcąc zapewnić swoim wychowankom jak najlepsze warunki do rozwoju ich przyszłej aktywności twórczej opracowałam program zajęć plastycznych, który w połączeniu z codziennymi zajęciami pozwoli na utrwalenie przybliżanych treści, umożliwi poszerzenie doświadczeń związanych z nowymi technikami plastycznymi, rozwinie umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem oraz wzmocni, a w niektórych wypadkach rozbudzi wiarę w siebie i własne możliwości.

Godziny dydaktyczne przeznaczone na realizację przedmiotu plastyka w szkole nie pozwalają na rozwijanie szerszych zainteresowań dzieci sztuką. Dlatego też widząc duże zainteresowanie dzieci zajęciami plastycznymi, postanowiłam zorganizować koło plastyczne w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

 

 

 

 

 

Dlaczego został napisany ten program?

Jakie są jego przesłania?

 

 

 

 

 

              * Rozmiłowanie dzieci w sztuce plastycznej poprzez aktywizowanie do  

                 twórczego działania  rozwijającego wyobraźnię

              * Rozmiłowanie w pięknie otaczającej nas przyrody jako środka inspiracji twórczej

              * Poznanie różnych technik plastycznych

              * Doskonalenie wiadomości o różnych materiałach plastycznych

              * Kształtowanie umiejętności zastosowania różnych środków wyrazu plastycznego

              * Rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim 

                 wiary we własne siły

              * Zapewnienie atmosfery ciepła i życzliwości

              * Zachęcanie do poszukiwań i niekonwencjonalnych rozwiązań

              * Kształtowanie współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem

              * Wyzwalanie radości tworzenia i optymizmu oraz umiejętność podejmowania

                 twórczego wysiłku bezinteresownie

              * Promowanie dorobku twórczego dzieci

              * Rozbudzanie inspiracji plastycznej poprzez muzykę

              * Kształcenie postawy twórczej wobec siebie i świata

              * Budzenie szacunku i tolerancji do drugiego człowieka

              * Budzenie poczucia troski o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych

              * Budzenie wrażliwości estetycznej

 

 

 

 

 

Metody, środki i formy realizacji celów

 

 

 

 

Do realizacji niniejszego programu uznałam za najbardziej wskazane aktywizujące metody i formy pracy tj.:

 

 

              metody poszukujące

              metody eksponujące

              praktycznego działania

              zabawy

              spacery

              metody podające

 

 

 

Metody te rozbudzą ciekawość poznawczą, dociekliwość, a wyzwolona przez nie aktywność i działanie pozwoli ją zaspokoić poprzez nabywanie nowej wiedzy i umiejętności oraz radość z zauważalnego postępu.

 

 

Dany program przewiduje stosowanie zróżnicowanych form pracy dzieci:

 

                indywidualnej

                grupowej

                zbiorowej

 

 

 

 

Spodziewane osiągnięcia uczniów

  

 

W wyniku realizacji programu uczniowie: 

 

-poznają różne techniki plastyczne,

-wyrabiają nawyk dbałości o estetykę wykonanych prac,

-zapoznają się z podstawowymi regułami i zasadami obowiązującymi przy  

 wykonaniu prac,

-rozwijają wyobraźnię i logiczne myślenie,

-doskonalą umiejętności manualne,

-poznają bogactwo materiałów plastycznych i uczą się je racjonalnie

 wykorzystywać,

-uczą się eksponowania własnych prac i prac wykonanych przez inne osoby,

-przenoszą zdobytą wiedzę i umiejętności na inne dziedziny nauki i życia codziennego

 

 

 

Uwagi o realizacji

 

 

Zajęcia prowadzone będą społecznie, nieodpłatnie.

Zajęcia koła plastycznego są przeznaczone dla wszystkich chętnych uczniów, szczególnie z klas 0 – III.

Zadania i stopień trudności są dostosowane do wieku i możliwości manualnych uczniów.

Zajęcia będą realizowane raz w tygodniu przez 1 godz.

Na realizację programu przeznaczam rok szkolny.

Termin rozpoczęcia – wrzesień 2008.

 

 

 

 

Działy

tematyczne

Przykładowa

tematyka zajęć

Technika

plastyczna

 

 

 

Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT

„Jesienne bukiety”

„Warzywne obrazki”

„Jesienne krajobrazy”

„Kasztanowe miasteczko”

„Zwierzęta, którym mówimy na zimę dobranoc”

„Zimą jest pięknie”

„Lodowa kraina”

„Przez zamarzniętą szybkę"

„Wiosna w szklarni”

„Wiosenne kwiaty”

„Na wiosennej łące”

wysuszone liście,

farby plakatowe, wycinanka, klej

warzywa, owoce, farby plakatowe

(stemplowanie)

„mokre w mokrym”, gąbki, akwarele

łączenie kasztanów i innych materiałów przyrodniczych za pomocą patyczków, plasteliny

pastele suche, olejne, akwarele, plastelina, wycinanka (wydzieranka, mozaika)

kartki pomalowane na kolor czarny, kasza manna, klej

różnorodne szablony elementów krajobrazu, spryskiwacz z rozrobioną farbą plakatową.

folia, farba klejowa

papieroplastyka

tektura, folia, okleina, zszywacz

witraż

brystol, bibuła, klej

papieroplastyka orgiami płaskie

 

 

 

 

 

KOCHAMY SWOICH BLISKICH

„Mój kolega”

„Portret babci i dziadka ”

„Prezent dla mamy”

„Co ucieszy tatusia –

bajeczny krawat”

„Magiczne obrazki”

Odrysowywanie postaci na dużych arkuszach szarego papieru i wypełnianie dowolną techniką (farba klejowa, plakatowa, bibuła, kreda)

szkic ołówkiem,

farby plakatowe, pastele

malowanie gipsowych odlewów

rysowanie kredkami świecowymi na kalce technicznej, prasowanie złożonej na pół kartki

wieczka po margarynach wypełnione masą solną. Układanie na tym podłożu z różnorodnych materiałów (ziarna, koraliki, makarony itp.) dowolnych kompozycji

 

 

ŚWIĘTA TO CZAS

RADOŚCI

„Oczekiwany gość”

„Moja choinka”

Bombeczki jak z bajeczki”

„Wielkanocny koszyczek”

„Bajeczna palma”

„Pisanki”

malowanie farbami plakatowymi na szybkach

szablon choinki, okleina, bibuły, wycinanki, brokat w kleju, elementy dekoracyjne wg możliwości

balony, kordonki, rozcieńczony klej z dodatkiem soli

pudełko po serku lub jogurcie, serwetki, okleina, plastelina,

gałązki wierzbowe, patyczki lub rurki, wycinanki, bibuła, wstążki

witraż, fliselina, brystol, pastele olejne, flamastry

 

 

PRAWDZIWI Z NAS ARTYŚCI

„Moja ulubiona postać bajkowa”

„Muzyka pędzlem malowana”

„Moja pierwsza książka”

„Wakacyjna przygoda”

„Stworki - potworki”

„Co możemy zrobić z rolki po papierze toaletowym?”

„Niesamowite obrazki”

„Geometryczny świat”

„Nasze przedszkole jest najpiękniejsze”

„Kogo możemy spotkać w kosmosie”

kredki świecowe, pastele olejne, akwarele

akwarele

kredki ołówkowe, flamastry

kolorowe gazety, klej

balony, kolorowe włóczki, okleina , flamastry, serpentyny, bibuła

rolki po papierze, różnorodne materiały papiernicze, włóczki, tkaniny

ołówek, gumka

wycinanka, okleina

malowanie na oknach farbami plakatowymi

folia aluminiowa

 

 

Ewaluacja

 

Naturalną formą ewaluacji tego programu będzie:

- poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań i umiejętności wykorzystanych w

procesie tworzenia,

- prace dzieci, w których odkryć będzie można ich ogromne zaangażowanie,

- wiara we własne możliwości, która przejawiać się będzie poprzez spontaniczne

podejmowanie nowych zadań,

- nagradzanie oryginalności, kreatywności, samodzielności poprzez promowanie

prac plastycznych małych artystów (klasowe-szkolne wystawki, konkursy),

- pozytywne opinie rodziców.

- udział w konkursach plastycznych

 


Mam nadzieję, iż program przeze mnie opracowany pomoże dzieciom stać się bardziej otwartymi, szczerymi i wrażliwymi, rozbudzi w nich ogromną ciekawość świata i spontaniczny sposób jego odbioru. Ponieważ te cechy umiejętnie rozwijane w procesie edukacji, przygotują młode pokolenie do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego, którego nieodłączną częścią jest kultura oraz właściwy odbiór sztuki we wszystkich jej przejawach.

 

 

Bibliografia:

 

            1. V. Lowenfeld, W.L. Brittain, Twórczość rozwój umysłowy dziecka, PWN, Warszawa

                1977.

            2. E. Franus, Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, Nasza Księgarnia, Warszawa

                1975.

            3. E. Dzionek, M. Gmosińska, Kształtowanie twórczych postaw dzieci pięcio-,

                sześcioletnich, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003.

            4. Z. Kitlińska, Rozwijanie ekspresji plastycznej, „Bliżej przedszkola” 2002, nr 6.

 

Literatura przydatna nauczycielowi realizującemu powyższy program

 

            1. R. Domań, Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi wieku przedszkolnym,

                Wydawnictwo Przedszkolak, Lublin 2003.

            2. D. Dziamska, Magiczne kółeczka, czyli origami płaskie z koła, Wydawnictwo „bis”,

                Warszawa 2003.

            3. D. Dziamska, Magiczne kwadraty, czyli origami płaskie z kwadratu, Wydawnictwo

               „bis”, Warszawa, 2003.

            4. M. Malicka, Twórczość, czyli droga nieznana, WSiP, Warszawa 1989.

            5. U. Barff, Złota księga pomysłów - każde dziecko to potrafi, Oficyna Wydawnicza

               „Delta W-Z”.

             

 

CZASOPISMA:

„Przygoda ze sztuką”

             „Mały artysta”

             „Hobby”

 

KASETY I PŁYTY CD:

             Antonio Vivaldi „Cztery pory roku”

             Muzyka relaksacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8© 1999-2015 Ewa Krysińska