Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / awans zawodowy / kheiri al ghazali - Program naprawczy z j. angielskiego X


Autor: kheiri al ghazali
opublikowano: 2011-03-14 :: 20:34


  

 

 Program naprawczy j. angielski

klasy VI   rok szkolny 2011-2012

Szkoła Podstawowa  w Czartajewie


Opracował:
mgr inż. Kheiri Al Ghazali
nauczyciel języka angielskiego


I. Cel główny:

podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka angielskiego

II. Słabe strony kształcenia w zakresie języka angielskiego
(poprawność = 50%)1. Rozumienie ze słuchu

- określenie głównej myśli tekstu
- właściwe reagowanie w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielania, przekazania lub odmowy informacji; rozpoczęcia, podtrzymania
i zakończenia rozmowy

2. Reagowanie językowe

- właściwe reagowanie w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielania, przekazania lub odmowy informacji; rozpoczęcia, podtrzymania
i zakończenia rozmowy
- przetwarzanie treści w materiale ikonograficznym i wyrażanie ich w języku angielskim.

III. Zadania ogólne do realizacji

- wprowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów słabych
- rozwiązywanie testów przygotowujących do testu z języka angielskiego
- przeprowadzenie testów diagnozujących na początku klasy V
- sprawdzanie poziomu wiedzy i umiejętności opierających się na standardach wymagań testu
- wiązanie wiadomości teoretycznych z praktycznym działaniem
- kształcenie w równym stopniu sprawności receptywnych i produktywnych w nauce języka
- systematyczna kontrola nabytych wiadomości i umiejętności
- zapoznanie uczniów ze standardami wymagań testowych i konstrukcją testu  z języka angielskiego w klasie VI

IV. Odpowiedzialni: nauczyciele języka angielskiego
V. Termin realizacji: wrzesień 2011 - czerwiec 2012CELE SZCZEGÓŁOWE

Podniesienie efektywności procesu dydaktycznego związanego z przygotowaniem uczniów do testu  z uwzględnieniem standardów testowych.

ZADANIA

ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO

1) zwiększenie ilości ćwiczeń polegających na rozumieniu tekstu słuchanego

2) określenie głównej myśli tekstu słuchanego, jego kontekstu sytuacyjnego
oraz wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji

3) wprowadzenie większej ilości ćwiczeń wzbogacających słownictwo uczniów

4) częstsze używanie języka angielskiego podczas lekcji w każdym możliwym procesie komunikacyjnym, tak aby stworzyć uczniom jak najwięcej sytuacji umożliwiających tzw. osłuchanie się z językiem obcym, jego specyficznymi zwrotami i wyrażeniami

5) motywowanie uczniów do samodzielnej pracy w domu

6) sprawdzanie opanowanych wiadomości i umiejętności poprzez testy uwzględniające standardy testowe.


NARZĘDZIA

*zadania zawarte w podręczniku, zeszycie ćwiczeń oraz dodatkowe zadania opierające się na standardach

*zadania zawarte w podręczniku, zeszycie ćwiczeń, przykładowe zadania testowe, programy audio-wizualne

*ćwiczenia zawarte w podręczniku i ćwiczeniach, dodatkowe ćwiczenia, zadania testowe.

*posługiwanie się językiem angielskim w czasie wydawania poleceń czy tłumaczenia słownictwa, ćwiczenia polegające na pogadankach i dyskusjach

*udostępnianie uczniom testów do samodzielnej pracy w domu,

*zgromadzenie testów zawierających zadania testowe.


ZADANIA

ODBIÓR TEKSTU CZYTANEGO

1) zwiększenie ilości ćwiczeń polegających na rozumieniu tekstu czytanego

2) stosowanie większej ilości ćwiczeń wzbogacających słownictwo

3) motywowanie do samodzielnej pracy w domu

4) sprawdzanie opanowanych wiadomości i umiejętności poprzez testy uwzględniające standardy testowe.

NARZĘDZIA

*zadania zawarte w podręczniku i ćwiczeniach, zadania uwzględniające standardy testowe.

*zadania zawarte w podręczniku, ćwiczeniach, ćwiczenia dodatkowe

*udostępnianie uczniom testów do samodzielnej pracy w domu

*zgromadzenie testów zawierających zadania testowe.


ZADANIA

REAGOWANIE JĘZYKOWE

1) stosowanie większej ilości zadań ćwiczących reagowanie językowe ze szczególnym uwzględnieniem udzielaniem, przekazywaniem, uzyskiwaniem informacji, umiejętności rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy oraz wyrażania treści przedstawionych w materiale ikonograficznym

2) zwiększenie ilości ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych

3) motywowanie uczniów do samodzielnej pracy w domu

NARZĘDZIA

*ćwiczenia zawarte w podręczniku i ćwiczeniach, udostępnienie uczniom dodatkowych zadań

*zadania zawarte w podręczniku i ćwiczeniach, dodatkowe zadania i ćwiczenia doskonalące poprawne używanie struktur gramatyczno-leksykalnych

*dobór ćwiczeń kształcących umiejętności posługiwania się językiem angielskim
w określonych sytuacjach


Monitorowanie podjętych działań

1) przygotowanie testów sprawdzających poziom wiedzy i umiejętności uczniów klas  V szkoły podstawowej (test diagnostyczny)

2) badanie kompetencji językowych uczniów klas IV i V (testy opracowane dla poszczególnych poziomów z uwzględnieniem standardów testiwych).

3) przeprowadzenie próbnego testu w klasach szóstych.Ocena podjętych działań

1) analiza wyników nauczania uzyskanych przez uczniów oraz testu   próbnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011

2) kontekstowa analiza porównawcza wyników testu  2010 próbnego

3) prezentacja i omawianie wyników na spotkaniach zespołu języków obcych
  

 

 

                                                                                      Opracował: Kheiri Al Ghazali© 1999-2015 Ewa Krysińska