Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / wychowanie przedszkolne / Iwona Rzadkowska - Projekt edukacyjny - Zawody mieszkańców naszego miasta X


Autor: Iwona Rzadkowska
opublikowano: 2009-11-16 :: 23:08


METODA PROJEKTU

METODA PROJEKTU

 

Temat projektu: Poznajemy zawody mieszkańców naszego

miasta.

 

Autor projektu: Iwona Rzadkowska

 

Główny cel tematu: przybliżenie dzieciom wiadomości na temat wybranych zawodów; uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka.

 

Cele szczegółowe:

-         wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów;

-         poszerzenie zasobu słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia związane z określonym zawodem;

-         zaangażowanie dzieci do przygotowywania materiałów potrzebnych podczas spotkania z ekspertem;

-         rozwijanie wyobraźni i myślenie twórcze;

-         wyrabianie umiejętności współdziałania w grupach;

-         wyrabianie śmiałości w spontanicznym wypowiadaniu się w różnych sytuacjach;

-         przełamywanie nieśmiałości w stosunku do osób obcych;

-         rozwijanie umiejętności układania pytań;

-         zwiększenie aktywności poznawczej i twórczej dzieci;

 

Planowane osiągnięcia dzieci:

-         rozpoznaje i nazywa wybrane zawody;

-         wie, na czym polega praca ludzi rożnych zawodów;

-         wie, jakie korzyści płyną z pracy ludzi;

-         wie, jakie przedmioty potrzebne są ludziom wykonującym określony zawód;

-         umie współdziałać z kolegami w grupie podczas realizacji projektu;

-         zna znaczenie nowych wyrażeń związanych z określonym zawodem;

-         pokonuje nieśmiałość w określonych sytuacjach;formułuje pytania na określony temat;

-         podejmuje próby dyskusji w zespole.

 

Metody:

-         podające –

* pokaz,

* opis,

*opowiadanie,

     *pogadanka,

*dyskusja,

-         problemowe-

*klasyczna metoda problemowa,

     *metoda przypadków,

     *burza mózgów,

     *gry dydaktyczne,

-         eksponujące

*metody impresyjne,

*metody ekspresyjne,

-         praktyczne

*cwiczebne,

*realizacji zadań wytwórczych

 Wymienione metody znajdują zastosowanie w takich formach pracy, jak:

·       zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielkę,

·       zajęcia indywidualne, z małą lub z całą grupą,

·       spacery i wycieczki,

·       samodzielne doświadczenia i eksperymentowanie przez dziecko,

* prace użyteczne,

·       gry i zabawy dydaktyczne,

·       zabawy badawcze,

·       zabawy ruchowe.

 

 

 

   Warunki realizacji projektu edukacyjnego Poznajemy zawody mieszkańców naszego miasta.

 

     Zaproponowany projekt edukacyjny będzie realizowany w terminie od czerwca 2008r. do kwietnia 2009r. w zależności od potrzeb,

w formie integralnych jednodniowych lub tygodniowych ośrodków tematycznych na określony temat w grupie dzieci 4-letnich a następnie 5- letnich.

    W projekcie przeplatają się różne rodzaje aktywności dziecka:

-         intelektualna,

-         werbalna,

-         percepcyjna,

-         muzyczno- ruchowa,

-         plastyczno-konstrukcyjna,

-         manualna.

     Ważnym elementem inspirującym do podejmowania określonej aktywności jest umiejętnie wybrany i przekazany tekst literacki.

Podstawowym zadaniem nauczyciela pracującego według omawianego projektu jest zapewnienie warunków sprzyjających indywidualizacji oddziaływań edukacyjnych obejmujących

formy pracy:

-         zbiorowej,

-         indywidualnej,

-         w małych zespołach.

   Aby rozwinąć poza przedszkolną aktywność edukacyjną, należy umożliwić dzieciom bezpośredni kontakt ze środowiskiem lokalnym, w którym będą one miały możność bezpośredniego obserwowania pracy ludzi i dostrzegania sieci wzajemnych zależności między różnymi zawodami pracy. Poznawanie otaczającej rzeczywistości społecznej dokonuje się nie tylko przez przyswajanie, ale także przez odkrywanie i przeżywanie. Wymagania te powinny spełniać realizowane wycieczki. To właśnie podczas zajęc terenowych dzieci mają okazję poznać określone miejsce i pogłębić sposób myślenia o temacie. Każde wyjście w teren powinno być dobrze przemyślane i przygotowane. Rekonesans w terenie lub dokładne omówienie wizyty przez telefon powinny dąć nauczycielowi realne pojęcie na temat potencjalnych korzyści płynących z odwiedzin danego miejsca przez dzieci.

 

  Przygotowanie zajęc terenowych:

1.    Potwierdzenie daty i godziny spotkania z przedstawicielem danego zawodu dalej zwanym ekspertem;

2.    Przygotowanie podkładek, kartek i ołówków dla dzieci do wykonywania rysunków;

3.    Zapoznanie dzieci ze sposobem wykonania rysunków podczas spotkania z ekspertem;

4.    Przygotowanie aparatu fotograficznego;

5.    Przygotowanie pytań do eksperta;

6.    Przypomnienie zasad pieszego ruchu drogowego oraz kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych;

7.    Zapewnienie dzieciom opieki przez osoby dorosłe.

 

Jeśli spotkanie z ekspertem ma odbyć się w sali przedszkolnej

 również należy przygotować się do takiej wizyty. A więc należy omówić z ekspertem:

-         jakie ewentualnie przedmioty, bezpieczne dla dzieci, ekspert może przynieść ze sobą;

-         jak dzieci będą rejestrowały swoje obserwacje, uwagi i uzyskane wiadomości(magnetofon, wideo, kartki z podkładkami, fotografowanie);

-         ogólne informacje na temat tego, czego chciałyby się dowiedzieć (wraz z przykładowymi pytaniami ,jakie mogą zadąć);

-         znaczenie aktywności badawczej dzieci;

-         znaczenie przedmiotów autentycznych, a zwłaszcza bezpośredniego kontaktu dzieci z tymi przedmiotami;

-         znaczenie posługiwania się językiem zrozumiałym dla małych dzieci.

 

 

 

Praca metodą projektu będzie przebiegała w 3 etapach.

 

Etap 1 rozpoczęcie projektu - zainspirowanie dzieci tematyką.

 

Etap 2realizacja projektu – realizacja zadań postawionych do

              wykonania według określonego planu.

 

Etap 3zakończenie projektu – dzielenie się wiedzą z innymi.

 

 

 

 

 

 

TEMAT ZADANIA

 

ETAP 2 – REALIZACJA PROJEKTU

 

 

ZADANIA, CZYNNOŚCI

 

 

 

 

TERMIN

 I CZAS

REALIZACJI

 

 

Praca fryzjerki

Modne fryzury na lato.

 

 

 

 

 

 

Praca piekarza

Od ziarenka do bochenka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca plastyka – rzezbiarza.

Sprawne palce wyczarują wszystko.

 

 

 

 

 

Praca zegarmistrza

Płynie czas, płynie czas- czas nie goni nas

 

 

 

 

Praca krawcowej

Modne stroje na bal.

Modne fryzury – oglądanie albumów z różnymi fryzurami;

Fryzjerski tydzień- słuchanie fragmentu wiersza J. Kulmowej;

U fryzjera – wycieczka do zakładu fryzjerskiego;

Modne fryzury na lato- konkurs na najciekawszą fryzurę.

 

Dokąd jadą wozy?-słuchanie wiersza J. Korczakowskiej;

Od ziarenka do bochenka- układanie historyjki obrazkowej na podst. opowiadania;

W małym domku...-słuchanie wiersza H. Rokosz;

W piekarni- wycieczka do piekarni,

Ciasteczkowy dzień- wypiekanie ciasteczek w p-lu;

W młynie – zabawy inscenizowane w oparciu o piosenkę H. Zdzitowieckiej;

Jaka jest mąka?- zabawa badawcza.

Chlebek, ciasteczka, bułeczki- lepienie z masy solnej pieczywa.

Wozy jadą do młyna, Pełne worki, Ugniatamy ciasto, Wiatraki- zabawy ruchowe.

 

Cuda i cudeńka- oglądanie ilustracji i gotowych tworzyw wykonanych z gliny;

Spotkanie w przedszkolu z zaproszonym gościem- plastykiem- rzeźbiarzem;

Nasze ulepianki- lepienie z gliny dowolnych wytworów pod okiem eksperta;

 

czerwiec

jednodniowy cykl zajęc.

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

tygodniowy cykl zajęc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

jednodniowy cykl zajęc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

styczeń

 

Praca policjanta.

Jesteśmy ostrożni na ulicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca zegarmistrza

Płynie czas, płynie czas, czas nie goni nas...

 

 

 

 

 

 

Praca krawcowej

Modne stroje na bal

 

 

 

 

 

 

Praca szewca

Idzie luty podkuj buty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca rehabilitanta

W zdrowym ciele zdrowy duch

Przejście przez ulicę- opowiadanie treści obrazka;

Uliczne sygnały(autor nieznany),Ważna wiadomość(W. Faber)- słuchanie wierszy przybliżających tematykę

Bezpieczna droga- zabawa ruchowo- naśladowcza na podstawie wiersza;

Odwiedził nas pan policjant- spotkanie z policjantem w przedszkolu;

 Zasady znamy –bezpiecznie się poruszamy- przeprowadzenie quizu z udziałem pana policjanta

Znaki drogowe- wykonanie pracy przestrzennej;

Jak wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę- omówienie roli policjanta kierującym ruchem drogowym w oparciu o opowiadanie H. Łochockiej;

 

Zegary i zegarki- oglądanie ilustracji przedstawiających zegarki oraz autentyczne eksponaty;

Dawniej i dziś- rozmowa na temat sposobów odmierzania czasu dawniej i dziś;

Zegary- wykonanie zegarów z tektury;

Pan zegarmistrz- wycieczka do zakładu zegarmistrzowskiego;

Narzędzia pana zegarmistrza- zabawa dydaktyczna.

 

Krawcowa- słuchanie wiersza I.Salach;

Kto szyje modne ubrania- wycieczka do zakładu krawieckiego;

W kąciku krawieckim-zorganizowanie kącika krawieckiego i zabawy tematyczne;

Przybory krawieckie- wycinanie konturów przyborów krawieckich i naklejanie na kartkę;

Rozmówki na cztery sznurówki-słuchanie wiersza M. Przewoznika;

Rozmowy butów – tworzenie dialogów w parach;

Gromadzenie ilustracji przedstawiających różne fasony butów;

W sklepie obuwniczym- wypowiadanie się dzieci na temat ilustracji;

Szewczyk Dratewka- słuchanie opowiadania J. Porazińskiej;

Z wizytą u pana szewca –wycieczka do zakładu szewskiego;

Bajkowe buty- malowanie farbami różnorodnych wzorów na konturach buta z kartonu;

O wróbelku Elemelku i o jego pantofelku- inscenizowanie opowiadania przez dzieci;

Zabawa przy piosence Sznurowadła;

Zabawa „O którym bucie mówię”;

 

 

Kto dobrze a kto źle- segregowanie ilustracji przedstawiających dzieci, które przyjmują określoną postawę np. podczas siedzenia, podnoszenia czegoś itp.

Pogadanka z ekspertem na temat Jak należy dbać o sprawność fizyczną;

Chcemy być zdrowi-cwiczenia ruchowe pod okiem eksperta.

 

listopad

tygodniowy cykl zajęc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

jednodniowy cykl zajęc

 

 

 

 

 

 

 

 

styczeń

jednodniowy cykl zajęc

 

 

 

 

 

luty

tygodniowy cykl zajęc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec

jednodniowy cykl zajęc

 

 

 

ETAP 3 – ZAKOŃCZENIE PROJEKTU– DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ.

 

Podsumowanie wiedzy dzieci na temat pracy ludzi poznanych zawodów nastąpi w miesiącu kwietniu i zostanie przeprowadzone w następujący sposób:

1. Konkurs wiedzy na temat poznanych zawodów przeprowadzony w

   grupie uczestniczącej w projekcie.

2. Dzielenie się wiedzą z dziećmi innych grup w formie zabawy

    inscenizacyjnej.

3. Przygotowanie i zaprezentowanie kroniki projektu.

4. Zorganizowanie wystawy zgromadzonych szkiców, prac dzieci,

   rekwizytów w  sali.

 

 

 

EWALUACJA:

Ewaluacja projektu będzie polegała na analizie projektu i oceny realizacji celów. Nauczyciel podzieli się swoimi refleksjami na temat realizacji kolejnych etapów projektu. Oceni też czy temat projektu okazał się właściwy, czy dzieci uzyskały przewidywaną wiedzę i umiejętności. Określi co można zrobic inaczej podczas realizacji następnego projektu.
© 1999-2015 Ewa Krysińska