Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / wychowawstwo / Małgorzata Pizuńska - Plan wychowawczy klasy V X


Autor: Małgorzata Pizuńska
opublikowano: 2009-09-30 :: 21:28


TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH

PLAN WYCHOWAWCZY KLASY V

 

 

TEMAT

CELE ZAJĘĆ

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

Zaczynamy nowy rok szkolny.

-         kultura dobrego zachowania się ucznia

-         nabywanie umiejętności uczestniczenia w życiu szkoły

-         wybory do samorządu klasowego

Uczeń:

-         rozumie dlaczego ważna jest kultura dobrego zachowania

-         wyraża chęć uczestniczenia w życiu szkoły

-         świadomie uczestniczy w wyborach do samorządu klasowego

Bezpieczna droga do szkoły.

-         niebezpieczne miejsca

-         różne sytuacje na drogach

-         wie, że każdy człowiek powinien dbać o własne bezpieczeństwo na drogach oraz o bezpieczeństwo innych

Kim będę jak dorosnę? Giełda zawodów.

-         co to jest paca?

-         co to jest zawód?

-         różne rodzaje zawodów

-         dostrzega znaczenie pracy w życiu każdego człowieka

-         rozumie potrzebę rozwoju własnych zainteresowań i umiejętności

Klasowy dzień chłopca.

-         przygotowanie sali do uroczystości

-         udział w  przygotowanych zabawach

-         rozumie potrzebę udziału w takiej uroczystości

-         potrafi złożyć życzenia

Higiena i estetyka przygotowywania i spożywania posiłków.

-         prawidłowe odżywianie się

-         estetyka, jakość, ilość spożywania posiłków

-         co powinny jeść, a co szkodzi zdrowiu dziecka?

-         dostrzega zależności pomiędzy odżywianiem a zdrowiem człowieka

-         wie, co powinien jeść, jak i ile

-         zna produkty szkodliwe dla zdrowia

Rola aktywnego wypoczynku dla zdrowia.

-         jak organizować własny czas wolny?

-         potrafi opowiedzieć jak spędza czas wolny

Wigilia klasowa. Tradycja Świąt Bożego Narodzenia w moim domu.

-         dekoracja sali lekcyjnej

-         wigilia klasowa

-         wigilia w moim domu

-         tradycje i obyczaje rodzinne

-         tekst życzeń świątecznych

-         wigilijne marzenia

-         potrafi udekorować salę lekcyjną w świątecznym bożonarodzeniowym nastroju

-         umie opowiedzieć o przygotowaniach i wigilii w rodzinie

-         potrafi złożyć życzenia świąteczne

Moje prawa i obowiązki  rodzinne.

-         czym jest rodzina dla każdego człowieka?

-         drzewo genealogiczne rodziny ucznia

-         zna swoje miejsce w rodzinie

-         potrafi narysować drzewo genealogiczne rodziny

-         dostrzega rolę rodziny w życiu każdego człowieka

Klasa na medal.

-         wyniki uczniów w nauce za I okres

-         dlaczego warto się uczyć?

-         pomoc koleżeńska

-         potrafi ustosunkować się do uzyskanych wyników w szkole

-         wie dla kogo się uczy

-         rozumie wartość uczenia się

Czas wolny i co wtedy? Moje hobby.

-         czym jest hobby?

-         prezentacja kolekcji przez uczniów

-         wie co to jest hobby

-         rozumie, że hobby rozwija zainteresowania i umiejętności ludzi

Moje zalety i wady. Co robię by się zmienić? Zasady dobrego wychowania

-         jakie są moje myśli, słowa i czyny wobec siebie oraz innych

-         jak zachowujemy się jako zespół klasowy?

-         potrzeba samokontroli własnych zachowań

-         rozumie potrzebę własnego dobrego zachowania

-         dostrzega wartość dbania zespołu klasowego o dobrą opinię otoczenia

-         potrafi wskazać swoje zalety i wady

-         kontroluje własne zachowania

Człowiek i przyroda – wrogowie czy przyjaciele.

-         co to jest środowisko naturalne?

-         troska o środowisko naturalne

-         potrafi dostrzec zmiany zachodzące we własnym środowisku

-         potrafi zadbać o estetykę otoczenia, w którym przebywa

Cechy dobrego kolegi (przyjaciela)

-         co to jest koleżeństwo, a na czym polega przyjaźń

-         cechy koleżeństwa

-         zasady przyjaźni jak postępować aby mieć kolegów i przyjaciół?

-         moja przyjaciółka, mój przyjaciel

-         potrafi odróżnić koleżeństwo od przyjaźni rozumie potrzebę i znaczenie przyjaźni w życiu każdego człowieka

-         wie jak powinien postępować człowiek aby zyskać czyjąś przyjaźń

Jak pomóc w niebezpieczeństwie?

-         co to jest niebezpieczeństwo, niebezpieczna sytuacja?

-         potrafi określić sytuację niebezpieczną

-         dostrzega skutki  niebezpiecznych sytuacji

Andrzejki – zabawa klasowa

-         przygotowania do zabawy klasowej; plan i realizacja

-         udział w zabawie

-         potrafi pracować w grupie, dbać o swoją i kolegów radość życia

Fizjologi - czne i psychologiczne problemy okresu dojrzewania.

-         samopoczucie, zmęczenie, wypoczynek

-         czym jest higiena?

-         skutki braku higieny ciała i umysłu w okresie dojrzewania

-         potrafi określić swoje samopoczucie

-         rozumie potrzebę troski i higieny ciała i umysłu

-         wie, że należy dbać o własne zdrowie

-         dostrzega zmiany zachodzące w organizmie w okresie dojrzewania

Chcę poznać siebie.

-         wyrażanie uczuć

-         wartości pozytywnych myśli

-         za co siebie lubię, nie lubię?

-         potrafi wyrazić własne uczucia myślą, słowem, czynem (gestem)

-         potrafi określić uczucia do siebie samego

Co to jest nałóg? Wpływ nałogów na zdrowie i życie człowieka.

-         definicja nałogu, rodzaje nałogów

-         przyczyny powstawania nałogów

-         zapobieganie nałogom

-         potrafi zdefiniować słowo nałóg

-         rozróżnia rodzaje nałogów

-         zna przyczyny i skutki nałogów

Czy jestem asertywny?

-         zachowanie asertywne w sytuacjach społecznych

-         umiejętność mówienia „nie”

-         granice w relacjach z innymi ludźmi

-         szacunek dla cudzej prywatności

-         umiejętność przyznawania się do błędów

-         rozumie pojęcie asertywności

-         potrafi określić granice w relacjach z innymi ludźmi

-         potrafi przyznać się do błędu

Jak radzić sobie ze stresem?

-         stres jako czynnik mobilizujący lub siła negatywna

-         sposoby zapobiegania nadmiernemu stresowi i łagodzenie jego objawów

-         Zna sposoby zapobiegania nadmiernemu stresowi i łagodzenia jego objawów

Jak radzić sobie z agresją?

-         przyczyny składające się na zachowanie agresywne

-         skutki agresywnego zachowania

-         zasadność przeciwdziałania agresji

-         potrafi kontrolować swoje zachowanie

-         zna skutki agresywnego zachowania

-         czuje potrzebę przeciwdziałania agresji

Historia, kultura, tradycja.

-         święta narodowe i ich znaczenie

-         ludzie zasłużeni dla mojej szkoły, miasta, ojczyzny

-         zabytki, miejsca pamięci

-         zna święta narodowe i rozumie ich znaczenie

-         potrafi wskazać zabytki i miejsca pamięci narodowej

 

 

Współpraca z rodzicami

1.  Zebrania klasowe.
2.  Włączanie rodziców do realizacji planu dydaktyczno – wychowawczego.
3.  Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych , społecznych.
4.  Zapobieganie trudnościom w nauce , konfliktom i łagodzenie ich.
5.  Włączanie rodziców w życie klasy i szkoły.

a)    Piknik rodzinny „Pieczenie ziemniaka”

b)   Piknik rodzinny na zakończenie roku szkolnego

6.  Poznawanie problemów rodzinnych uczniów.
7.  Informowanie o potrzebach szkolnych uczniów.
8.  Popularyzacja wśród rodziców wiedzy z zakresu potrzeb psychicznych

     dziecka.
9.  Zapobieganie demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu dzieci .
10. Zapoznanie rodziców z planem wychowawczym klasy.

 © 1999-2015 Ewa Krysińska