Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / historia / Iwona Gwóźdź - Kultura rycerska w średniowieczu X


Autor: Iwona Gwóźdź
opublikowano: 2009-06-04 :: 22:19


Iwona Gwóźdź

Iwona Gwóźdź

 

 

Konspekt lekcji historii dla klasy I gimnazjum

 

Program nauczania w klasach 1-3 gimnazjum W. Górczyński, W. E. Kozłowska, M. Sobańska- Bondaruk, A. Stępnik Juka Warszawa 1999( DKW-4014-202/ 99)

 

 

Temat: Kultura rycerska w średniowieczu

 

Cele lekcji:

 

Ogólne:

 

Poznawcze: uczeń poznaje cechy kultury średniowiecznej.

 

 

Kształcące: doskonalenie pracy z tekstem źródłowym, umiejętność odgrywania określonych

                   ról.

 

 

Wychowawcze: kształtowanie szacunku dla dorobku cywilizacyjnego epoki średniowiecza.

 

 Operacyjne:

 

Uczeń pamięta:

 

- pojęcia historyczne: płatnerz, heraldyka;

-  pochodzenie rycerzy;

- zajęcia pazia i giermka:

- obrzęd pasowania na rycerza.

 

 

Uczeń rozumie:

 

-  pojęcia: rycerz, pasowanie na rycerza, giermek, turniej, herb;

-  współczesne znaczenie pojęcia rycerskość.

 

Uczeń potrafi:

 

- opisać wygląd zewnętrzny rycerza, oraz sposób budowania zamku;

- wyróżnić główne cnoty rycerskie i obowiązki rycerza;

- wskazać w literaturze i w historii postacie rycerzy fikcyjnych i prawdziwych;

- wskazać cechy rycerza średniowiecznego aprobowane współcześnie.

 

 

 

 

 

 

 

Metody i formy pracy:

 

Wykład informacyjny, praca z tekstem źródłowym, drama ( inscenizacja improwizowana), opis, elementy dyskusji, wykonywanie zadań w karcie pracy.

 

Środki dydaktyczne:

 

Tekst źródłowy: Pasowanie na rycerza wg Kroniki biskupstwa utrechckiego Jana Beka

W: Wiek V-XV w źródłach pod red. M. Sobańskiej- Bondaruk, S. B. Lenard

 PWN Warszawa 2003.

Podręcznik dla gimnazjum  Historia Dzieje najdawniejsze i dawne do schyłku XIV wieku Tomasza Jurka, ilustracje na stronie 101, 102.

 

Tok zajęć.

 

I Czynności organizacyjno - -porządkowe

 

II Rekapitulacja wtórna

Uczniowie przypominają:

Kto był autorem systemu feudalnego?

Na jakie grupy dzieliło się społeczeństwo w średniowieczu?

Kim był wasal w systemie feudalnym?

Jakie obowiązki miał wasal w tym systemie?

 

III Ogniwo wiążące

 

Nauczyciel przedstawia temat lekcji, podaje punkty do zeszytu.

 1 Pochodzenie rycerzy

   a) herb

2 Obowiązki pazia i giermka.

3 Pasowanie na rycerza.

4 Cnoty rycerskie, ideał rycerza.

5 Zajęcia rycerzy w okresie pokoju.

 

IV Tok lekcji właściwej

 

1 Nauczyciel wyjaśnia pojęcie rycerz, opowiada jakie obowiązki w średniowieczu miał paź

   i giermek.

 

2 Uczniowie czytają tekst źródłowy i przygotowują odpowiedzi na pytania:

 

 Określ rodzaj tekstu źródłowego.

 Gdzie dokonywano obrzędu pasowania na rycerza?

Kto uczestniczył w uroczystości?

Jak wyglądał obrzęd pasowania na rycerza?

Jakie obowiązki nakładała przynależność do stanu rycerskiego?

 

3 Trzech uczniów odgrywa scenę pasowania na rycerza.

 

4 Na podstawie zdjęć w podręczniku uczniowie opisują wygląd rycerza w czasie bitwy.

 

5 Nauczyciel przedstawia zasady budowania zamków średniowiecznych, oraz omawia zajęcia rycerzy w czasie pokoju.

 

6 Dyskusja nad zagadnieniami:

 

Jakie przykłady rycerzy możemy wskazać w literaturze i w historii?

Jakie cechy rycerza średniowiecznego aktualne są po dzień dzisiejszy?

Które elementy kultury rycerskiej możemy wskazać jako nadal obowiązujące we współczesnym świecie?

 

V Ewaluacja lekcji

 

Uczniowie rozwiązują zadania w karcie pracy.

Nauczyciel sprawdza, każde zadanie czyta na głos wybrany uczeń.

 

Karta pracy

 

 1 Wypełnij tabelę

 

 

Rycerz

Wymagane cechy charakteru

 

 

 

 

Zasady postępowania

 

 

 

 

Obowiązki

 

 

 

Zajęcia i rozrywki w czasie

Pokoju

 

 

 

 

 

W jakich miejscach wznoszono zamki średniowieczne?

Wymień elementy obronne zamku.

 

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

 © 1999-2015 Ewa Krysińska