Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / wychowanie przedszkolne / Anna Juszczak - Plan miesięczny - 3 latki, kwiecień X


Autor: Anna Juszczak
opublikowano: 2009-06-01 :: 18:39


Plan miesięczny – kwiecień

Plan miesięczny – kwiecień

 

1. Dbajmy o przyrodę.

2. Pisanki – jajka malowane.

3. Wiosenna łąka.

4. Muzyka jest wszędzie.

5. Zawody rodziców.

 

 

Podstawa programowa

Treści kształcenia

Umiejętności, sprawności dzieci

Metody  i techniki zastosowane w toku zajęć

 

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.

 

 

Rozwijanie poczucia rytmu. Umuzykalnianie dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalenie znajomości figur geometrycznych.

 

Zapoznanie z charakterem świąt wielkanocnych.

 

Rozwijanie sprawności manualnych.

 

 

Utrwalenie umiejętności posługiwania się słowami: duży, mały.

 

 

Rozwijanie mowy dzieci.

 

 

Utrwalenie umiejętności liczenia w zakresie 4.

 

 

Rozwijanie inwencji twórczej.

 

 

 

Utrwalenie nazewnictwa kolorów, wprowadzenie barw pośrednich.

 

Rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

 

 

Rozwijanie zainteresowania literaturą.

 

 

Poznanie wybranych instrumentów.

 

 

 

 

Rozwijanie inwencji twórczej.

 

Wyrabianie poczucia tempa.

 

 

 

Utrwalenie znaczenia słów: szybko, wolno, cicho, głośno.

 

Zapoznanie ze śpiewającymi zwierzętami.

 

 

Poznanie pracy ogrodnika, narzędzi jego pracy.

 

 

Poznanie różnych zawodów.

 

 

 

Poznanie na czym polega praca listonosza; utrwalenie znajomości imienia i nazwiska.

Dziecko potrafi odnaleźć kwiaty jednakowego koloru i  kształtu.

 

Dziecko potrafi zaśpiewać piosenkę, której uczy nauczyciel. Dziecko gra rytmicznie na kołatce. Dziecko porusza się rytmicznie przy muzyce. Dzieci potrafią określić dźwięki: wysoko, nisko.

 

Dziecko potrafi rozróżnić koło, kwadrat i trójkąt.

 

Dziecko wie, co to jest Wielkanoc.

 

Dziecko potrafi wykonać odznakę za pomocą plasteliny i bibułki.

 

Dziecko wie, co jest duże, a co małe, potrafi odpowiednio do sytuacji użyć tego określenia.

 

Dziecko potrafi odpowiadać na pytania

 

Dziecko potrafi liczyć w zakresie 4, stosuje liczebniki główne i porządkowe.

 

Dziecko potrafi ozdobić pisankę za pomocą palcy maczanych w farbie.

 

 

Dziecko zna różne odcienie koloru zielonego.

 

 

Dziecko potrafi samodzielnie wykonać pracę plastyczną metodą origami na bazie koła.

 

Dziecko uważnie słucha opowiadań i bajek czytanych przez nauczyciela.

 

Dziecko wie, jak wyglądają i jakie wydają dźwięki: gitara, skrzypce, fortepian, bębenek, trąbka, tamburyn, trójkąt i kołatka.

 

Dziecko wie, jak wykonać pracę plastyczną.

 

Dziecko potrafi poruszać się wolno lub szybko, w zależności od muzyki.

 

Dziecko używa słów: szybko, wolno, cicho, głośno.

 

Dziecko wie, że niektóre ptaki śpiewają, a słonie np. nie.

 

 Dziecko wie, co robi ogrodnik; zna wybrane narzędzia ogrodnicze.

 

Dziecko wie, co robi fryzjer, pielęgniarka, krawiec i sklepowa.

 

Dziecko wie, co robi listonosz; zna swoje imię i nazwisko.

 

 

 © 1999-2015 Ewa Krysińska