Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / matematyka / Anna Rudzińska - Scenariusz lekcji -skala na planach i mapach kl.VI X


Autor: Anna Rudzińska
opublikowano: 2009-05-12 :: 18:26


KONSPEKT LEKCJI Z MATEMATYKI

KONSPEKT LEKCJI Z MATEMATYKI

 

 

Nauczyciel prowadzący:    mgr  Anna  Rudzińska

Klasa:    VI  szkoła podstawowa

Czas trwania lekcji :    45 minut

 

 

 

TEMAT:   SKALA  NA  PLANACH  I  MAPACH-ćwiczenia

 

 

CELE LEKCJI:

 

Uczeń:

1.      Przypomnienie wiadomości o skali na planach i mapach.

2.      Potrafi podać odległość na mapie między dwoma miastami a na planie między ulicami.

3.      Umie stosować zamianę centymetrów na metry i kilometry.

4.      Umie zamienić odległość na mapie i planie na odległość w terenie.

5.      Zna rodzaje skali i potrafi podać przykłady skali.

6.      Ćwiczenia  z atlasem  geograficznym mające na celu biegłe podanie rzeczywistej odległości w różnych jednostkach.

 

 

METODY I FORMY PRACY:

 

      1. Praca z podręcznikiem.

      2. Zajęcia praktyczne.

      3. Praca indywidualna w zeszycie.

      4. Pogadanka .

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

 

      1. Podręcznik

      2. Tablica, kreda, przybory geometryczne.

      3. Mapa Polski.

      4. Atlasy geograficzne.

     

 

PRZEBIEG LEKCJI :

 

I  WPROWADZENIE:

 

1.      Czynności organizacyjne: sprawdzenie listy obecności, sprawdzenie i ocena pracy domowej.

2.      Nauczyciel prosi o przypomnienie rodzajów oraz podanie przykładów skali.

 

 

II  ROZWINIĘCIE:

 

 

1.      Nauczyciel przypomina sposoby poprawnego zapisu matematycznego skali.

2.      Uczniowie podają rodzaje i definicje poszczególnych skali oraz przykłady.

3.      Uczniowie mierzą linijką odległości w atlasach geograficznych na mapie między miastami i zapisują kolejno na tablicy zmierzony wymiar, który na podstawie skali zamieniają na odległość w terenie.

4.      Uczniowie przeliczają podaną odległość na metry i kilometry w terenie.

5.      Nauczyciel podaje zadania do samodzielnego rozwiązania.

6.      Nauczyciel prosi o wykreślenie w zeszytach kwadratu o boku 2 cm w skali 2:1, 1:1 oraz 1:2.

 

Nauczyciel sprawdza czy uczniowie prawidłowo rozwiązują  zadania jeśli popełniają błędy to

ponownie tłumaczy jak należy wykonać prawidłowo zadanie.

 

 

    III  PODSUMOWANIE:

 

     1. Krótkie zestawienie wiadomości poznanych na danej jednostce lekcyjnej.

     2. Ocena uczniów za aktywność.   

 

     IV PRACA DOMOWA

     

Na  wykonanych przez siebie mapach lub planach podać 10 odległości w rzeczywistych wymiarach między 

różnymi miejscami .

 © 1999-2015 Ewa Krysińska