Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / świetlica / mgr Ewa Krysińska - Kółko szachowe X


Autor: mgr Ewa Krysińska
opublikowano: 2008-07-08 :: 22:38


PROGRAM KÓŁKA SZACHOWEGO

 

PROGRAM KÓŁKA SZACHOWEGO

 

Program nauki gry w szachy zamierzam realizować na zajęciach Kółka szachowego. Program przewiduje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Czas przeznaczony na opanowanie gry jest dyskusyjny. Im większy tym lepiej. W ramach zajęć Kółka szachowego będzie organizowany Szkolny Turniej Szachowy, który wyłoni najlepszych szachistów w szkole. Zwycięzcy turnieju szkolnego będą rywalizować w drużynowym GRAND PRIX SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA POZNANIA w Szkole Podstawowej nr 20.

W niniejszym programie przedstawione przeze mnie zostały podstawowe zasady gry w szachy. Należy pamiętać, że bardzo dużo można nauczyć się podczas gry. Do osiągnięcia przeciętnego poziomu gry potrzebny jest trening. Po opanowaniu podstaw niezbędna będzie nauka, jak dążyć do zwycięstwa - od debiutu, poprzez grę środkową aż do końcówki. Gra w szachy jest przeznaczona dla tych, którzy chcą poznać królewską grę i jej zasady. Celem jest popularyzacja szachów jako dyscypliny sportowej wśród dzieci.

 

 

 

 

 

Nauka gry w szachy.

Szachy to najpopularniejsza gra na świecie. Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Stwarza nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy, kształci wyobraźnię przestrzenną, ćwiczy pamięć, uwagę, koncentrację a przede wszystkim inicjuje sytuację wymagające abstrakcyjnego i logicznego myślenia. Nauka gry w szachy wpływa dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej ucznia, przyczynia się do rozwoju inteligencji. Szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Kształcą te cechy charakteru, które prowadzą do zwycięstwa nie tylko na zawodach sportowych ale i w życiu. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, uczą wytrwałości, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje, odwagę. Uczą myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Nauka gry w szachy wpłynie na lepszy rozwój logicznego myślenia uczniów, a przez to ułatwi rozumienie treści matematycznych.

 

SZACHY

ü      doskonalą logiczne myślenie: każdy ruch powoduje określone konsekwencje na szachownicy dla grającego

ü      wyrabiają umiejętność spójnego działania: ruchy grającego obejmują całą szachownicę, a między figurami zachodzą określone relacje - pojawiają się szanse, które można wykorzystać dzięki silnym stronom ustawienia własnych bierek oraz zagrożenia, wynikające ze słabości tego ustawienia

ü      uczą racjonalnego planowania i kreatywnego rozwiązywania problemów: każdy zamiar musi być poparty chłodną kalkulacją, ale niekiedy to właśnie nieszablonowe zagrania prowadzą do końcowego sukcesu.

 

 

 

Cele:

 

 • opanowanie zasad gry w szachy, podstaw wiedzy szachowej oraz słownictwa szachowego,

 

 • umiejętne stosowanie podstaw gry w debiucie, końcówkach i grze środkowej,

 

 • pogłębianie wiedzy szachowej

 

 • rozbudowanie repertuaru debiutów, końcówek, elementów gry środkowej,

 

 • doskonalenie strategii gry,

 

 •  ćwiczenie logicznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz zadań szachowych.

 

 • popularyzacja szachów jako dyscypliny sportowej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

 

 • propagowanie wśród młodzieży zasad etyki szachowej i postaw fair play.

 

Metody pracy:

 • podające przyswajanie nowych pojęć, opis przedmiotów (bierek szachowych), podanie gotowych wzorów do naśladowania( słynne partie).

ˇ        poszukujące rozwiązywanie przez uczniów problemów, rozwiązywanie zagadek szachowych.

 • sytuacyjne stwarzanie sytuacji do twórczego znajdowania rozwiązań i podejmowania decyzji, co zmusza do analizy i formułowania wniosków. Sytuacje dostarczają uczniom przeżyć emocjonalnych.

ˇ        praktyczne rozgrywanie partii szachowych, udział w turniejach szachowych

 

Zagadnienia, które chciałabym poruszyć w ramach kółka szachowego:

1.      Historia szachów. Znani szachiści

2.      Szachownica i jej opis.

3.      Bierki szachowe nazwy, ruchy bierek.

4.      Debiuty (otwarcie).

5.      Podstawy taktyki. Strategia szachowa.

6.      Gra środkowa.

7.      Rozgrywanie partii szachowych.

8.      Analiza rozegranych partii.

9.      Zapis rozgrywanych partii.

10.  Rozwiązywanie zagadek szachowych.

11.  Zapoznanie z regulaminem szachowym (wybrane zagadnienia).

12.  Turnieje szachowe.

 

 

 

 

 

 

Regulamin

 

 

1. W zajęciach może brać udział każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 59 - nie jest obowiązkowa systematyczna obecność.

 

2. Zajęcia odbywają się w terminie ustalonym przez opiekuna.

 

3. Celem  Koła  jest  popularyzacja  królewskiej  gry  wśród młodzieży naszej  szkoły poprzez nauczanie zasad gry, organizowanie turniejów wewnątrzszkolnych, udział uczestników w turniejach międzyszkolnych a także poprzez prezentację sylwetek znanych szachistów  polskich i światowych.

 

4. Informacje o organizowanych zajęciach i turniejach przekazywane są uczniom poprzez ogłoszenia (biuletyn), wywieszane na tablicy ogłoszeń a także za pośrednictwem wychowawców klas oraz przez radiowęzeł. Relacje z najważniejszych wydarzeń będą dostarczane do kroniki szkolnej. W świetlicy zorganizowana zostanie gazetka ścienna.

 

5. Uczestnicy zajęć mają sposobność dzielenia się swoją wiedzą zdobytą w trakcie lektury książek i prasy szachowej oraz przeglądania stron internetowych o tematyce szachowej.

 

 

 © 1999-2015 Ewa Krysińska